IMDEA Software

IMDEA initiative

Home > People

Orfeas Kazepis

Research Intern

Orfeas Kazepis
IMDEA Software Institute

Email: Orfeas Kazepis e-mail

Adviser: Juan Caballero